Zin en onzin over biologische wijn

Biologisch-Biodynamisch -Vegan -Vin Nature-  Zin en onzin over deze begrippen in wijnland.

Termen die op het ogenblik ‘erg in zijn’ en vaak misbruikt worden, al zou het gezonder of beter voor het milieu of zelfs beter van kwaliteit zijn. Dat is natuurlijk niet altijd waar en daarom moet u zich niet blindstaren op de vele keurmerken die er zijn en kunnen we ons beter concentreren de kwaliteit.

Daarom eerst de begrippen eens op een rijtje:

Bij de duurzame wijnbouw wordt het milieu, (de leefomgeving van de mens, dier en plant)
zo veel als mogelijk gespaard en mag de economische rentabiliteit van de producent natuurlijk niet worden vergeten. Het hele jaar door problemen in de wijngaarden en kelder op een duurzame manier aangepakt. Het gebruik van fungiciden¹- insecticiden² -pesticiden³ wordt zo veel als mogelijk beperkt.
Maatschappelijk verantwoord te ondernemen door de uitstoot van broeikasgassen en CO² zoveel als mogelijk te beperken,is een belangrijk aandachtspunt.

Keurmerk: Qualenvi   Quelenvi

 -1 chemische bestrijdings- en geneesmiddelen die gebruikt worden om ziekten veroorzaakt door schimmels, te bestrijden-
-2 chemische middelen die vaak schadelijke insecten doden.
-3 chemische bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt om ziekten, plagen, onkruiden of organismen te bestrijden die hinderlijk of schadelijk zijn (bijvoorbeeld mieren, ongedierte, aantasting van materialen, algen, ontsmetting van voorwerpen en ...

 

Bij Biologische wijnbouw worden geen chemische fungiciden¹- insecticiden² -pesticiden³ en kunstmeststoffen gebruikt. Ook is het gebruik van genetisch gemodificeerde stoffen niet toegestaan. Wel is toegestaan is het gebruik van zwavel en kopersulfaat zoals ‘Bordeauxse pap’ een middel op basis van koper dat gebruikt mag worden tegen schimmels. (0.a. valse- en gewone meeldauw). Om officieel Biologisch geregistreerd te worden moet je voldoen aan Europees geldende richtlijnen. Biologische wijnbouw is met name gericht op de gezondheid van de bodem en het leven in de bodem en bij gebruik geen sporen achterlaten in de wijn.

Keurmerk: Skal Bio Controle   

*Buiten Europa gelden andere richtlijnen.

 

Biologisch-dynamische wijnbouw gaat een stap verder. Deze filosofie is gebaseerd op de antroposofische principes van de landbouw, door de Oostenrijker Rudolf Steiner (1861-1925). Er wordt een holistische kijk op de natuur en het boerderijleven gehanteerd.
Steiner zag de aarde als een organisme dat een samenhang kent tussen dieren, planten, bodem en de kosmos en vreemde elementen dient te worden vermijden. Hij ijverde voor zelfvoorzienende landbouw. Steiner was een van de eersten die de industrialisering van de landbouwsector openlijk ter discussie stelde.
Men werkt met zgn preparaten op basis van planten, kruiden, mineralen en dierlijke mest. Deze preparaten zouden de vermeende levenskracht van de gewassen ondersteunen. De kosmische krachten zouden via de organische preparaten naar de aarde geleid worden en zo een positieve invloed hebben op de groei van het gewas.


Keurmerk
:     Agriculture Biologique in Frankrijk.  

 

Vegan wijnen; Wijn is toch gemaakt van druiven?
Begrijpelijk dat je denkt dat wijn altijd Vegan is, echter al eeuwenlang filteren (klaren) we jonge wijn met dierlijke eiwitten, vroeger met ossenbloed en later het eiwit van kippen- of eendeneieren, caseïne, gelatine en/ of visslijm. Tegenwoordig wordt ook bentoniet gebruikt. Dit is een kleiachtig mineraal dat ook vaak wordt gebruikt bij biologische wijnen. Toch kun je er niet automatisch vanuit gaan dan biologische wijn altijd vegan is. Omdat de exploitatie van dieren niet toegestaan is bij Vegan wijnen kan een Biologische Dynamische wijn, niet Vegan zijn. Want de preparaten die hier gebruikt worden bestaan vaak uit (deels) dierlijke herkomst en de wijngaard wordt vaak met het paard bewerkt.
Keurmerk  van Vegan:    Vegan

Natuurwijn, vin naturel’?

Wijn die op een zo natuurlijk mogelijke manier gemaakt wordt. Dus bijvoorbeeld geen toegevoegde gisten of het gebruik van nieuwe eikenhouten vaten voor meer smaak. Ook bevatten deze wijnen géén tot zo weinig mogelijk toegevoegd sulfiet.

Hoe is natuurwijn ontstaan? Vin naturel is ontstaan in de jaren 80 van de vorige eeuw. Er ontstond een tegenbeweging tegen de groei van industrieel gemaakte wijnen. Wijnen gingen steeds meer op elkaar lijken. Sommige wijnmakers wilden graag de typiciteit van de streek of de druif zoveel mogelijk naar voren laten komen door de wijnbereiding zoveel mogelijk z'n eigen gang te laten gaan.

De benaming vin naturel is echter niet beschermd en er bestaat geen officiële of wettelijke definitie van vin naturel. Er zijn dus ook geen organisaties die kunnen verklaren dat wijn een ‘vin naturel’ is, er is ook geen certificering. Met als gevolg dat er vanuit wijnmakers verschillende interpretaties zijn voor vin naturel. Het belangrijkste verschil hierbij is, is dat de één wel een minimale hoeveelheid sulfiet toevoegt voor de houdbaarheid en de ander niet. 

Er zijn wel onofficiële gedragscodes gepubliceerd door verschillende verenigingen van natuurlijke wijnproducenten: Leden van deze verenigingen hebben onderling een aantal criteria afgesproken waaraan een wijn moet voldoen om deze titel te mogen dragen. 

  1. De druiven moeten biodynamisch of biologisch verbouwd worden.
  2. De druiven mogen niet met een machine geoogst worden. Wijnproducenten moeten de druiven dus ouderwets met de hand plukken!
  3. De zuurgraad van de wijn mag niet aangepast worden.
  4. Er mag niets worden gebruikt dat smaak toevoegt, zoals het gebruik van nieuwe vaten.
  5. De wijnmaker mag alleen gebruikmaken van zogenaamde ‘wilde gisten’. Dit zijn gisten die al op de druiven zitten. Er mag dus geen gebruik gemaakt worden van gekweekte gistcellen.
  6. Bij het telen van de druiven mag er geen gebruik worden gemaakt van kunstmest, herbiciden en pesticiden.

Omdat aan veel natuurwijnen geen sulfiet is toegevoegd, is de kwaliteit vaak niet stabiel. Dat zorgt ook vaak voor andere smaken gedurende de tijd dat de fles gebotteld is. Het is moelijk om een goede natuurwijnen te vinden en bij natuurwijn is er vaak geen sprake van een constante smaak: een jaar vanaf nu kan de wijn ineens heel anders smaken.

Het verschil tussen biologische wijnen en/ of Biologisch Dynamische zit hem in de zogenaamde “interventie” tijdens de vinificatie. Vinificatie is het proces waarbij van druiven wijn wordt gemaakt. Bij biologische wijnen zijn er, op de toevoeging van sulfiet na, geen voorwaarde aan de interventie gesteld. Zo worden er bijvoorbeeld wel nieuwe eikenhouten vaten gebruikt (of van twee of drie jaar oud) om de wijnen te laten rijpen.                              Vin Natuur

                                                              

 

Zin en onzin over biologische wijn